Poe reeglid

SISSEPÄÄS

Veebipoodi, mis on saadaval aadressil https://liftstore.pl/ , haldab ettevõte nime all Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa aadressil ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce, NIP: 1182183980, KRS: 0000756751, kantud riiklikku kohturegistrisse.

Müüja kontaktandmed:

See dokument (mis on ühtlasi ka 18. juuli 2002. a elektrooniliste teenuste osutamise seaduse regulatsioon), edaspidi “eeskirjad”, määratleb Veebipoe kaudu osutatavate elektrooniliste teenuste liigid ja ulatuse, müügilepingu sõlmimise reeglid. Veebipoe vahendusel sõlmitud lepingud, nende lepingute täitmise reeglid, Kliendi ja Müüja õigused ja kohustused, samuti lepingust taganemise kord ja kaebuste esitamise kord.

I. MÕISTED

 1. Veebipood – veebipood, mis on saadaval aadressil https://liftstore.pl/ .
 2. Müüja – äritegevus nime all Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa aadressil ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce, NIP: 1182183980, KRS: 0000756751, kantud riiklikku kohturegistrisse.
 3. Klient – füüsiline isik, juriidiline isik või juriidilise isiku staatuseta organisatsiooniüksus, kellele seadus annab teovõime, sõlmides Müüjaga lepingu.
 4. Tarbija – füüsiline isik, kes teeb Müüjaga õigustehingu, mis ei ole otseselt seotud tema äri- või kutsetegevusega.
 5. Teenus – Müüja poolt Veebipoe kaudu osutatavad elektroonilised teenused.
 6. Müügileping – Kliendi ja Müüja vahel veebipoe vahendusel kaugjuhtimisega sõlmitud leping, mille esemeks on Toote ostmine.
 7. Toode (Kaubad) – Kliendi tellimuse peale koostatud toode, mille Klient ostab Veebipoe vahendusel.
 8. Tellimisvorm – Veebipoes saadaval olev vorm, mis võimaldab vormistada tellimust ja osta Toodet.
 9. Registreerimisvorm – Veebipoes saadaval olev vorm, mis võimaldab luua Kliendikonto.
 10. Kliendikonto – ressursside kogum Müüja IKT-süsteemis, kuhu kogutakse Kliendi kohta käivat teavet, sh aadressiinfot ja tellimuste ajalugu.
 11. Tööpäev – üks päev esmaspäevast reedeni, välja arvatud riigipühad.

II. ÜLDSÄTTED

 1. Müüja kohustub osutama Kliendile teenuseid Tingimustes sätestatud ulatuses ja tingimustel.
 2. Klient kohustub kasutama Veebipoodi vastavalt kehtivale seadusele ja sotsiaalse kooselu põhimõtetele.
 3. Müüja teenuseid kasutav Klient on kohustatud järgima käesolevaid eeskirju.
 4. Müüja järgib Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 sätestatud Klientide isikuandmete kaitse põhimõtteid. 27. aprill 2016 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta. 
 5. Klient nõustub lepingu täitmiseks Müüja poolt isikuandmete kogumise, säilitamise ja töötlemisega. Täpsemad tingimused Müüja poolt isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kaitsmiseks on sätestatud Veebipoe „Privaatsuspoliitikas“.
 6. Veebipoes saadaval olevad tooted on uued, füüsiliste ja juriidiliste puudusteta. 
 7. Veebipoe veebisaidil olev informatsioon Toote kohta kujutab endast üleskutset sõlmida leping art tähenduses. Tsiviilseadustiku 23. aprilli 1964. a seaduse § 71.
 8. Müüja jätab endale õiguse muuta Veebipoes saadaolevate Toodete hindu, tutvustada uusi tooteid, samuti läbi viia ja tühistada sooduskampaaniaid või muudatusi käimasolevates kampaaniates.

III. TEENUSED JA ÜLDTINGIMUSED

 1. Müüja osutab Veebipoodi kasutades elektroonilisi teenuseid, mis koosnevad:
  1. tellimislehe täitmise võimaldamine müügilepingute sõlmimiseks,
  2. Kliendikonto registreerimise ja haldamise võimaldamine.
 2. Punktis nimetatud teenused 1 on tasuta.
 3. Tellimusvormi täitmist võimaldava elektroonilise teenuse osutamise leping sõlmitakse Kliendiga tähtajaliselt hetkel, mil ta alustab ankeedi täitmist ja lõpeb vormi täitmisest taganemisega või kui ta saadab täidetud ankeedi Müüjale. 
 4. Elektrooniliste teenuste osutamise leping Kliendikonto registreerimise ja pidamise võimaldamise vormis sõlmitakse Kliendiga tähtajatult Veebipoes registreerumise hetkel. 
 5. Kliendikonto loomine (“registreerimine”) toimub Veebipoe veebisaidil saadaoleva funktsionaalsuse – Registreerimisvorm – abil. 
 6. Veebipoes saadaolevate Toodete tellimuse esitamiseks on vajalik kliendikonto olemasolu.
 7. Müüja pakutavate teenuste kasutamiseks vajalikud tehnilised nõuded:
  1. Interneti-ühendusega seade,
  2. küpsiseid toetav veebibrauser,
  3. juurdepääs e-postile.
 8. Klient kannab Internetile juurdepääsu ja andmeedastusega seotud tasud vastavalt oma Interneti-teenuse pakkuja tariifile.

IV. MÜÜGILEPING

 1. Veebipoes on õigus tellimusi esitada ainult Kliendil, kelle aadress on kohaletoimetamiseks Poolas või mõnes teises Euroopa Liidu liikmesriigis ja kellel on Veebipoes aktiivne Kliendikonto.
 2. Müüja lubab veebipoes saadaolevate Toodete tellimusi esitada järgmistel viisidel:
  1. kasutades e-poes 24 tundi ööpäevas, 7 päeva nädalas olevat tellimisvormi,
  2. elektrooniliselt Müüja e-posti aadressile https://liftstore.pl/ ,
  3. telefonil +48 697 300 300 .
 3. Tellimuse vormistamiseks tellimuse vormistamiseks logib Klient Veebipoodi sisse, valib Veebipoes saadaoleva Toote, märkides koguse, mida ta kavatseb osta, ning märkides tellitud Toote lisaomadused (vajadusel). Pärast Toote valimist (Kauba lisamist “korvi” läbi Veebipoes saadaoleva funktsionaalsuse) täidab Klient Tellimusvormi, märkides sinna Müüjale tellimuse täitmiseks vajalikud andmed ning seejärel kinnitab tellimuse kasutades nuppu “Telli ja maksa” .
 4. Elektrooniliseks esitamiseks esitab Klient Müüjale informatsiooni tellitud Toote kohta ja tellimuse täitmiseks vajalikud andmed, eelkõige identifitseerimisandmed, aadressiandmed ja kontakti võimaldavad andmed tellimuse kohta (telefoninumber, e-posti aadress).
 5. Tellimuse vormistamiseks telefoni teel esitab Klient Müüjale info tellitud Toote kohta ja tellimuse täitmiseks vajalikud andmed, eelkõige identifitseerimisandmed, aadressiandmed ja kontakti võimaldavad andmed tellimuse kohta (telefoninumber, e-post aadress).   
 6. Pärast tellimuse kättesaamist saadab Müüja Kliendile e-posti teel tellimuse vormistamisel märgitud e-posti aadressile tellimusega nõustumise avalduse. Seejärel saadab Müüja pärast tellimuse täitmise võimaluse kontrollimist Kliendile tellimust kinnitava sõnumi. Niipea kui Klient saab tellimust kinnitava teate, on müügileping sõlmitud.
 7. Tellimust kinnitav teade sisaldab müügilepingu kokkulepitud tingimusi, eelkõige tellitud Toote kogust ja tüüpi, tasumisele kuuluvat koguhinda koos kohaletoimetamise kuludega ning antud allahindluste suurust (kui need on kohaldatavad).

V. TELLIMUSE TÖÖTLEMISE AEG JA KOHALETOIMETAMINE

 1. Müüja täidab tellimusi nende laekumise järjekorras (arvestades käesoleva eeskirja punkti VI punkt 3).
 2. Tellimuse kestus sisaldab Toote ettevalmistamist, komplekteerimist, pakkimist ja väljastamist Müüja poolt. Keskmine tellimuse täitmise aeg on kuni 7 tööpäeva.
 3. Tellimuste puhul, mis koosnevad mitmest erineva saadavuse ja ühe saadetisena tarnitavast Tootest, sõltub tellimuse täitmise kuupäev viimase tellimusega hõlmatud Toote Müüja poolt valmimise kuupäevast, kui Kliendiga ei ole kokku lepitud teisiti.
 4. Kui osa mitmest Tootest koosnevast tellimusest ei ole hetkel saadaval, teavitatakse Klienti sellest telefoni või e-posti teel ning otsustatakse tellimuse täitmise viis (osaline teostus, ooteaja pikendamine, kogu tellimuse või valiku tühistamine). asendustoote kohta). 
 5. Tellimuse täitmise ajale tuleb lisada Toote Kliendile üleandmise aeg vedaja poolt vastavalt Kliendi valitud tarneviisile. Teave kohaletoimetamise viiside ja kulude kohta märgitakse Kliendile tellimuse vormistamisel.
 6. Tellimused väljastatakse vedajale kohaletoimetamiseks ainult tööpäevadel.
 7. Pärast saadetise kättesaamist peaks Klient hoolikalt kontrollima pakendi ja selle sisu seisukorda. Kahjustuste või muude rikkumiste korral peaks ta kulleri juuresolekul koostama kahjuprotokolli ja teavitama sellest Müüjat.
 8. Müüja võimaldab tellimuse isiklikult vastu võtta oma statsionaarses punktis aadressil ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce punkti lahtiolekuaegadel. Isiklik järeletulemine on võimalik alles pärast Müüja eelnevat kinnitust, et tellimus on kättetoimetamiseks valmis.

VI. AKTSEPTEERITUD MAKSEVIISID

 1. Müüja lubab järgmisi makseviise:
  1. ettemaksuna elektroonilise ülekandega imoje maksesüsteemi kaudu, mille haldaja on ING Bank Śląski SA, mille registrijärgne asukoht on Katowice, ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, kantud Katowice-Wschódi ringkonnakohtu ettevõtjate registrisse, riikliku kohturegistri VIII äriosakond KRS-i numbriga 0000005459, aktsiakapitaliga 130 100 000,00 PLN ja sissemakstud kapital .10,10 130,00 PLN olles aktiivne käibemaksukohustuslane, omades maksukohustuslasena identifitseerimisnumbrit NIP 634-013-54-75.
  2. ettemaksuna traditsioonilise ülekandega Müüja pangakontole.
 2. Klient on kohustatud tasuma makse 7 tööpäeva jooksul alates lepingu sõlmimise päevast. Nimetatud tähtaja jooksul tasumata jätmisel võib müügilepingu lõpetada.
 3. Müüja asub tellimust täitma kohe, kui saab elektroonilise maksesüsteemi haldurilt teabe, et makse on Kliendi poolt korrektselt sooritatud või makse on pangakontole laekunud (tavalise ülekande korral).
 4. Müüja dokumenteerib Toote müügi kviitungi või käibemaksuarvega. Ostutõend toimetatakse Kliendile koos Tootega või elektrooniliselt Kliendi poolt tellimuse vormistamisel märgitud e-posti aadressile.
 5. Klient võib tellitud Kauba eest valida järgmised makseviisid: BLIK maksed, maksekaart, elektrooniline ülekanne välise maksesüsteemi imoje kaudu, mida haldab ING Bank Śląski SA asukohaga Katowices.
 6. Tehingud tehakse makselinkidelt.

VII. KOHALETOIMETAMISE KULUD

 1. Kohaletoimetamise kulud jäävad vahemikku 300 kuni 5000 zlotti ja sõltuvad saadetise suurusest.

VII. GARANTII TOOTEL ESINEVATELE DEFEKTIDELE

 1. Vastavalt Art. Tsiviilseadustiku 23. aprilli 1964. a seaduse 556 kohaselt vastutab Müüja Kliendi ees, kui müüdud Tootel on füüsiline või juriidiline puudus. Müüja vabaneb garantiikohustusest, kui klient teadis puudusest lepingu sõlmimise ajal.
 2. Toote kohaletoimetamine defektide garantii õiguste teostamise raames toimub Müüja kulul.
 3. Müüja vastutab garantii alusel, kui defekt avastatakse kahe aasta jooksul alates Toote Kliendile üleandmise päevast.
 4. Garantii ei kata defekte, mis on tekkinud toodete mittesihipärasest kasutamisest.
 5. Toote puudustest teatamine tuleb saata e-posti teel aadressile: Sprzedaż@liftstore.pl või kirjalikult Müüja asukoha aadressile. Taotluse saab esitada eeskirja lisa 2 vormil.
 6. Kui müüdud asjal on puudus, võib Klient esitada hinna alandamise või lepingust taganemise avalduse, välja arvatud juhul, kui Müüja viivitamata ja ilma Kliendile liigseid ebamugavusi tekitamata asendab puudusega asja puudusteta asjaga või kõrvaldab puuduse. See piirang ei kehti juhul, kui kaup on Müüja poolt juba asendatud või parandatud või Müüja ei ole täitnud kohustust asi asendada defektivaba asjaga või puudust kõrvaldada.
 7. Klient võib Müüja pakutud puuduse kõrvaldamise asemel nõuda asja asendamist puudusteta asjaga või asja asendamise asemel nõuda puuduse kõrvaldamist, välja arvatud juhul, kui asja lepinguga vastavusse viimine. Kliendi valitud viis on võimatu või nõuaks ülemääraseid kulutusi võrreldes Müüja pakutud meetodiga.
 8. Klient ei või lepingust taganeda, kui puudus on ebaoluline
 9. Kui see on vajalik füüsiliste defektide hindamiseks, tuleb Toode toimetada järgmisele aadressile: Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa at ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce.
 10. Müüja vastab Kliendi teatele 14 kalendripäeva jooksul selle kättesaamise päevast arvates. Taotluse kindlaksmääratud tähtaja jooksul läbi vaatamata jätmine võrdsustub selle vastuvõtmisega.
 11. Müüja katab Toote kogumise, kohaletoimetamise, puuduste kõrvaldamise või uue vastu vahetamise kulud. 

VIII. MÜÜGILEPINGUST TAGANEMINE

 1. Klient, kes on kunstiga seoses tarbija. 30. mai 2014. a tarbijaõiguste seaduse § 27 kohaselt on teil õigus kauglepingust taganeda põhjust avaldamata. 
 2. Lepingust taganemise õigus kehtib 14 kalendripäeva jooksul alates hetkest, kui Tellija või tema poolt märgitud kolmas isik peale vedaja on Toote üle võtnud.
 3. Lepingust taganemise õigus on 14 kalendripäeva jooksul ettevõtjal, kes sooritab oste ettevõtlusega mitteseotud eesmärgil.
 4. Klient võib lepingust taganeda, esitades avalduse käesolevate reeglite lisa 1 vormil, saates selle e-posti teel e-posti aadressile Sprzedaż@liftstore.pl või Müüja postiaadressile.
 5. Paragrahvis määratud tähtajast kinnipidamiseks. 2, piisab lepingust taganemise avalduse saatmisest enne lepingu lõppemist.
 6. Müüja kinnitab Kliendile viivitamatult lepingust taganemise avalduse kättesaamist. 
 7. Müüja on kohustatud viivitamata, mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul lepingust taganemise avalduse kättesaamisest arvates, tagastama Kliendile kõik temalt saadud maksed, sealhulgas kauba kohaletoimetamise kulud. Müüja tagastab makse, kasutades sama makseviisi, mida klient kasutas, välja arvatud juhul, kui klient on sõnaselgelt nõustunud teistsuguse tagastamisviisiga, millega ei kaasne talle mingeid kulusid.
 8. Kui Müüja ei ole pakkunud Kliendilt Tootele ise järele tulla, võib ta saadud maksete tagasimaksmisest kinni pidada kuni Toote tagastamiseni või Klient esitab tõendi selle tagastamise kohta, olenevalt sellest, milline sündmus leiab aset enne.
 9. Kui Klient on valinud kauba kohaletoimetamiseks muu, kui Müüja pakutud odavaima tavapärase viisi, ei ole Müüja kohustatud Ostjale hüvitama tema poolt kantud lisakulusid.
 10. Klient on kohustatud kauba müüjale tagastama või Müüja poolt volitatud isikule üle andma viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul alates lepingust taganemise päevast, välja arvatud juhul, kui Müüja on teinud ettepaneku, toote ise järele. Tähtajast kinnipidamiseks piisab Toote tagasisaatmisest enne selle kehtivusaja lõppu.
 11. Klient kannab ainult Toote tagastamise otsesed kulud.
 12. Toode tuleb kohale toimetada järgmisele aadressile: Liftstore spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa at ul. Sadowa 21, 05-850 Jawczyce.
 13. Tarbija vastutab lepingust taganemise korral asja väärtuse vähenemise eest, mis on tingitud selle kasutamisest viisil, mis läheb kaugemale sellest, mis on vajalik asja olemuse, omaduste ja toimimise tuvastamiseks.
 14. Lepingust taganemise õigust ei ole Kliendil seoses art. 30. mai 2014. a tarbijaõiguste seaduse § 38.

IX. ELEKTROONILISTE TEENUSTE OSUTAMISE LEPINGUST TAGANEMINE JA KAEBEMENETLUS

 1. Pideva ja tähtajatu elektroonikateenuste osutamise lepingute puhul on Kliendil õigus leping üles öelda. Klient võib lepingu koheselt ja põhjust avaldamata üles öelda, saates lõpetamise teate e-posti aadressile: sales@liftstore.pl.
 2. Müüja jätab endale õiguse lõpetada pideva ja tähtajatu elektroonikateenuste osutamise leping 14-päevase etteteatamisega, kui Klient rikub käesolevate reeglite sätteid.
 3. Veebipoe kaudu osutatavate teenuste müüjapoolse täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise korral on Kliendil õigus esitada kaebus e-posti teel aadressil Sprzedaż@liftstore.pl.
 4. Nõuetekohaselt esitatud kaebus peaks sisaldama Kliendi nimetust (nimi ja perekonnanimi või ettevõtte nimi, elukoha aadress või ettevõtte registrijärgne aadress ja e-posti aadress), kaebuse teemat ning ajavahemikku, milleni kaebus esitatakse. kaebus puudutab ja kaebuse esitamist õigustavaid asjaolusid. 
 5. Müüja vaatab kaebuse läbi 14 kalendripäeva jooksul alates pretensiooni laekumise päevast.

X. ETTEVÕTJAID PUUDUTAVAD SÄTTED

 1. Käesoleva lõike sätted kehtivad ainult klientidele, kes ei ole tarbijad art. Tsiviilseadustiku artikkel 221 .
 2. Müüjal on õigus igal ajal müügilepingust taganeda, välja arvatud juhul, kui Toode on üle antud Kliendile, Kliendi nimel tegutsevale kolmandale isikule või Kliendile üleandmist teostavale vedajale. Müüjapoolne lepingust taganemine ei too kaasa Kliendi nõudeid Müüja vastu.
 3. Müüja jätab endale õiguse piirata Veebipoes saadaolevaid makseviise. Müüja jätab endale õiguse nõuda ettemaksu kogu või osa tellimuse väärtusest, sõltumata Kliendi valitud makseviisist.
 4. Põhineb artiklil. Tsiviilseadustiku § 558 kohaselt on Toote müügil Kliendile, kes ei ole tarbija, Müüja garantiijärgne vastutus välistatud.
 5. Põhineb artiklil. Tsiviilseadustiku 548 lg 1 kohaselt Müüja poolt Toote väljastamisel Kliendile, Kliendi või vedaja poolt märgitud kolmandale isikule Tootega seotud hüved ja kohustused ning kauba juhusliku kaotsimineku või kahjustumise risk. Toode antakse üle Kliendile. 
 6. Müüja vastutus Kliendi ees on piiratud üksnes tegeliku kahjuga, mis on Kliendile tekkinud seoses Müüjapoolse lepingu mittekohase täitmisega, kusjuures Müüja vastutab summas, mis ei ületa Kliendi poolt esitatud tellimuse väärtust.

XI. VASTUTUS

 1. Müüja ei vastuta Kliendi ebaõigete andmete sisestamise eest (eelkõige ebaõigete andmete esitamise eest veebilehel olevatel vormidel) ega Kliendi tegevuse eest viisil, mis takistab või takistab Müüja poolt teenuste osutamist ja teostamist.
 2. Müüja ei vastuta tagajärgede eest, kui Klient kasutab Veebipoodi viisil, mis ei ole kooskõlas Eeskirjade, kehtiva õiguse ja selles osas kehtivate sotsiaalse kooselu reeglite või tavadega.
 3. Müüja jätab endale õiguse peatada või lõpetada Veebipoe üksikute funktsionaalsuste pakkumine tehnilise baasi või tarkvara hoolduse, ülevaatamise või laiendamise vajaduse tõttu. Veebipoe üksikute funktsioonide teenuste peatamine või lõpetamine ei tohi rikkuda Kliendi õigusi.

XII. INTELLEKTUAALNE OMAND

 1. Kogu Veebipoodi postitatud sisu (sh graafika, tekstid, lehepaigutus ja logod), mis ei ole pärit Kliendilt ega teistelt tarnijatelt, on kaitstud autoriõigusega ja kuulub Müüja ainuomandisse. Selle sisu kasutamine ilma Müüja kirjaliku nõusolekuta toob kaasa tsiviil- ja kriminaalvastutuse.
 2. Klient on kohustatud Veebipoe osana postitatud sisu kasutama ainult enda isiklikuks tarbeks. Sisu kasutamine erinevas ulatuses on lubatud ainult siis, kui Müüja on seda selgelt väljendanud.
 3. Veebipoe kasutamine, sealhulgas teksti- ja graafiliste materjalide, fotode, rakenduste, andmebaaside või muu sisu kasutamine, ei tähenda Kliendi poolt näidatud sisuga seotud õiguste omandamist ja eelkõige ei tähenda see varaliste autoriõiguste, kaasnevate õiguste või litsentside omandamine .
 4. Ilma müüja selgesõnalise nõusolekuta on keelatud teha järgmisi toiminguid:
  1. Veebipoe või selle osade, samuti selle kaudu kättesaadavaks tehtud individuaalse sisu kopeerimine, muutmine ja edastamine elektrooniliselt või muul viisil,
  2. Veebipoes avaldatud sisu mis tahes viisil levitamine,
  3. andmebaaside sisu allalaadimine ja selle teisene kasutamine täielikult või osaliselt.

XIII. LÕPPSÄTTED

 1. Müüja jätab endale õiguse käesolevaid eeskirju muuta. Müüja teavitab Tingimuste muudatustest Veebipoe veebilehel vähemalt 14 kalendripäeva enne Tingimuste muudatuste jõustumist. Eeskirjade sätete muudatus ei kehti Klientidele, kes esitasid tellimuse reeglite eelmise versiooni kehtivuse ajal. Pideva iseloomuga lepingulise suhte kestel reeglite muudatused on teisele poolele siduvad, kui art. TsK 384 ja pool ei öelnud lepingut 14 kalendripäevase etteteatamistähtaja jooksul üles.
 2. Muudes küsimustes, mida käesolevate eeskirjade sätted ei hõlma, kohaldatakse Poola seaduste vastavaid sätteid.
 3. Kliendil on võimalus kasutada Kaupluses tehtud tellimustest tulenevate kaebuste käsitlemiseks ja nõuete esitamiseks kohtuväliseid meetodeid. Nende hulka kuuluvad: müügi- ja teenuslepingust tulenevate omandiõiguste üle tekkivate vaidluste korral taotluse esitamine asja arutamiseks vastava vojevoodkonna Kaubandusinspektsiooni juures tegutsevale alalisele tarbijaarbitraažikohtule; taotluse esitamine Białystoki kaubandusinspektsiooni provintsiinspektorile (http://www.bialystok.wiih.gov.pl/) 23. septembri 2016. aasta seaduse alusel vaidluse kohtuvälise lahendamise meetmete võtmiseks. tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamise kohta (Õigusajakiri 2016, punkt 1823).
 4. Vaatamata par. 3 Klient võib abi küsida omavalitsuse (piirkonna) tarbijaombudsmanilt. Kogu vajaliku teabe leiate Konkurentsi- ja Tarbijakaitseameti veebisaidilt www.uokik.gov.pl. 
 5. Tarbijast Klient võib müüjaga vaidluste lahendamiseks kasutada ka elektroonilist meetodit veebipõhise vaidluste lahendamise platvormi kaudu, mis on saadaval aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 
 6. Käesolevate eeskirjade alusel teenuste osutamisest tulenevad vaidlused lahendatakse:
  • Üldkohtusse Kliendi valikul vastavalt Poola seaduste asjakohastele sätetele, kui klient on tarbija,
  • Müüja asukohajärgsele ühisele kohtule, kui Klient ei ole tarbija.
 7. Eeskirja lisad moodustavad selle lahutamatu osa.
 8. Määrustega hõlmamata küsimustes tsiviilseadustiku ja Poola õiguse asjakohaste aktide sätted, samuti Euroopa Liidu õigus, eelkõige GDPR (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016 füüsiliste isikute kaitse kohta seoses isikuandmete töötlemisega ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta).
 9. Määrused jõustuvad 22.07.2020.